سه شنبه، 5 مهر 1401

به نام خدا

مراجعین محترم می توانند در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن شماره تلفن های 66727313 و 91001655 وارد سامانه نوبت دهی تلفنی شده و به صورت غیر حضوری وقت پزشک را هماهنگ فرمایند. برای استفاده بهتر از امکانات سامانه حتماً متن خبر را با دقت مطالعه فرمایید.

راهنمای نوبت دهی تلفنی

جهت استفاده از سامانه نوبت دهی تلفنی  با  شماره تماس های 6727373 91001655  ؛ با دقت به پیامهای پخش شده گوش داده و عملیات را مطابق روشی که اعلام می گردد ؛ انجام  و کد پیگیری خود را دریافت نمایید.

1-     برای دریافت نوبت جدید کلید یک  را  انتخاب کنید ، در صورتی که کد سه رقمی پزشک موردنظر را میدانید کلید یک و در غیر اینصورت کلید دو را فشار دهید

دریافت کد سه رقمی پزشکان

در صورت وارد کردن کلید (1)

در صورت وارد کردن کلید (2)

کد سه رقمی پزشک موردنظر (در لیست برنامه پزشکان وجود دارد.) را وارد کرده در انتها کلید (#) را فشار دهید

در ادامه به توضیحات ذیل  رجوع گردد.

عدد  تخصصی  مورد نظر را انتخاب و جهت گرفتن نوبت پزشک موردنظر عددی که اعلام شده  را وارد نمایید . در ادامه به توضیحات  ذیل رجوع گردد.

توضیحات :

الف) سیستم اولین نوبت موجود را اعلام کرده ، در صورت تمایل به حضور در تاریخ اعلام شده برای تایید نوبت کلید (1)

در صورت تمایل به حضور در دیگر تاریخ های ویزیت پزشک مورد نظر کلید (2) را وارد کرده و در انتها برای تایید نوبت کلید (1) را فشار دهید.

ب) شماره تلفن همراه خود  را وارد ودرانتها کلید #  را فشار دهید

ج) کد ملی بیمار را وارد نموده و در انتها کلید # را فشار دهید

د ) با اعلام سیستم کد پیگیری 6 رقمی خود را یادداشت نمائید

·       در تاریخ مقرر جهت دریافت نوبت ، با  همراه داشتن کد پیگیری   (یا کد ملی بیمار) به دستگاه نوبت دهی مراجعه نمایید 
لطفا توجه داشته باشید که در صورت عدم ثبت درست  شماره تلفن همراه و نگرفتن کد پیگیری ؛ هیچ گونه نوبتی برای شما  ثبت نمی گردد.